Share:


A logistic approach for description of decision-making process / Sprendimų priėmimo aprašymas logistiniu požiūriu

    Mariya Grigorak Affiliation
    ; Olga Shkvar Affiliation

Abstract

Managers must make strategic decisions to cope with issues of uncertainty, customer service and the management of a company. The objective of this paper is to analyse the problem of optimisation and search of rational logistic decisions, taking into account the human factor and, in particular, the preferences of people who make decisions and implement them during the logistic activity of an enterprise. The problem of making optimal decisions for transportation of goods, taking into account the factor of urgency was investigated.


Santrauka


Marketingo vadybininkai turi priimti strateginius sprendimus, kaip suvaldyti neaiškias situacijas, organizuoti darbą su klientais bei su įmonės vadovybe. Šio tyrimo tikslas yra problemos optimizavimo analizė bei racionalių logistinių sprendimų paieška, įvertinant subjektyvumą ir iš dalies—pirmenybės sistemą asmenims, kurie priima sprendimus ir užtikrina jųįvykdymą, įgyvendinant logistinęįmonės veiklą. Išanalizuotas optimalaus spendimo priėmimas gabenant krovinius, kai reikia įvertintį skubumo faktorių.


Reikšminiai žodžiai: logistikavadybasprendimo priėmimasgabenimaslogistikos sistemaentropijaneapibrėžtumas

Keyword : logistics, management, decision-making process, transportation, logistic system, entropy, uncertainty

How to Cite
[1]
Grigorak, M. and Shkvar, O. 2011. A logistic approach for description of decision-making process / Sprendimų priėmimo aprašymas logistiniu požiūriu. Aviation. 15, 1 (Apr. 2011), 21-24. DOI:https://doi.org/10.3846/16487788.2011.566316.
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
94
PDF Downloads
46