Share:


Multi-criteria models of decision-making support in air navigation systems / Sprendimų priėmimo oro navigacijos sistemose palaikymo daugiakriteriniai modeliai

Abstract

Multi-criteria models of decision-making for the rational allocation of limited resources and evaluation of the efficiency of a result are proposed in the article. A cost efficient system of particular criteria and the resultant of a nonlinear chart of compromises are used for optimum allocation of resources. Analogue description of particular criteria of optimal distribution is applied, which allows the necessity of surplus in all possible decision variants to be avoided and the amount of calculations to be decreased.


Santrauka


Straipsnyje pateikti daugiakriteriniai sprendimų formavimo modeliai, sprendžiant optimalaus ribotų išteklių paskirstymo ir gautų rezultatų efektyvumo įvertinimo užduotis. Optimaliems ištekliams pasiekti taikyta tokių kriterijų, kaip efektyvumas ir vertė, sistema, o sprendžiant optimizavimo užduotis – paketas pagal nelinijinių kompromisų schemą. Čia taikytas analoginis atskirų optimalaus paskirstymo kriterijų aprašymas, leidžiantis išvengti visų įmanomų sprendimų variantų perviršio būtinybės ir sumažinti būtinų operacijų skaičių.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriteriniai modeliaioro navigacijatransportavimo užduotis

Keyword : multi-criteria models, air navigation, transportation task

How to Cite
[1]
Kharchenko, V. and Pysarchuk, O. 2011. Multi-criteria models of decision-making support in air navigation systems / Sprendimų priėmimo oro navigacijos sistemose palaikymo daugiakriteriniai modeliai. Aviation. 15, 3 (Oct. 2011), 63-68. DOI:https://doi.org/10.3846/16487788.2011.624263.
Published in Issue
Oct 4, 2011
Abstract Views
145
PDF Downloads
85