Share:


Training aviators of the highest qualification in independent Lithuania (1990–2009)

    Algimantas Liekis Affiliation

Abstract

The goal of this article is to generalize the analysis carried out by the author of how the preparation of the highest quality aviation specialists was organized after Lithuania re‐established its independence in 1990. It deals with the impact of the then existing system of higher and special studies, the system of education, the operating and newly established civil, military and sports aviation organizations, aviation technology, and other enterprises. The article will serve to further solve the issues relating to the preparation of aviators and other specialists of the highest qualification.


Santrauka


Dar tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje rengti planai isteigti Lietuvoje aukštaja aeronautikos mokykla. Bet tik 1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybe susidare galimybes tuos planus igyvendinti: tuometinio VTU prof. Jono Stankūno, rektoriaus prof. Edmundo Kazimiero Zavadsko pastangu deka, o taip pat remiant daugeliui Lietuvos aviatoriu, Susisiekimo ministerijai ir kitu instituciju specialistams 1993 m. pradžioje VTU buvo ikurtas Aviacijos institutas, veliau pavadintas žinomo aviakonstruktoriaus, buvusio Lietuvos Kariuomenes generolo Antano Gustaičio vardu. Straipsnyje pateikiama instituto isteigimo istorija, suformuotu studiju ir praktikos programu ir kaip jos atitinka tarptautini lygmeni analize. Straipsnyje pateikta analize pasitarnaus toliau tobulinant aukščiausios kvalifikacijos specialistu rengima, sprendžiant aviacijos organizavimo ir valdymo klausimus.


First Publish Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: aviatorių rengimas, Aviacijos institutas, aviacijos kompanija, studijų modelis, aeronautikos technologijų platforma.

Keyword : training of aviators, Aviation Institute, aviation companies, study model, Aeronautics Technology Platform

How to Cite
[1]
Liekis, A. 2009. Training aviators of the highest qualification in independent Lithuania (1990–2009). Aviation. 13, 3 (Sep. 2009), 87-99. DOI:https://doi.org/10.3846/1648-7788.2009.13.87-99.
Published in Issue
Sep 30, 2009
Abstract Views
129
PDF Downloads
104