Share:


Role and position of multicomponent terms in aviation communication/Daugiakomponenčių terminų vaidmuo ir pozicija aviacinėje komunikacijoje

    Olha Khavrun Affiliation

Abstract

This paper provides a description of multicomponent terms as means of reflecting features of objects in the most complete and accurate way. Grammatical, semantic and structural aspects, as well as methods of translating multicomponent terms, are considered.


Santrauka


Straipsnyje aprašomi daugiakomponenčiai terminai, kurie pilniau ir tiksliau atspindi objektų savybes. Aptariami gramatiniai, semantiniai ir strukūriniai aspektai bei daugiakomponenčių terminų vertimo metodai.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: daugiakomponentis terminas, apibrėžiantis komponentas, vidinis terminas, terminas-elementas.

Keyword : multicomponent term, determinative component, inner term, term-element

How to Cite
[1]
Khavrun, O. 2008. Role and position of multicomponent terms in aviation communication/Daugiakomponenčių terminų vaidmuo ir pozicija aviacinėje komunikacijoje. Aviation. 12, 3 (Sep. 2008), 95-99. DOI:https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.95-99.
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
255
PDF Downloads
149