Share:


Hierarchical structuring of processes and phenomena

    Romualdas Ginevičius Affiliation

Abstract

To assess, analyse and control complex processes and phenomena, the knowledge of their inherent structure is needed. The structures describing it are hierarchical because there is a subordinating relationship between their elements and groups of elements. The formation of the structure of a particular process or phenomenon commences by grouping its elements into relational groups. If the number of elements in a group is too large, an additional hierarchical level is formed. If the number of groups of elements is too large, yet another level is added to reduce this number. Hierarchical structures obtained in this way can be quantitatively evaluated by well-known and widely used mathematical methods.


Procesų ir reiškinių hierarchinis struktūrizavimas


Santrauka. Norint vertinti, analizuoti, valdyti sudėtingus procesus bei reiškinius, būtina žinoti jų vidinę sandarą. Ją vaizduojančios struktūros yra hierarchinės, kadangi jų elementai ir grupės yra susiję pavaldumo ryšiais. Nagrinėjamo proceso ar reiškinio struktūros formavimas pradedamas jos elementų grupavimu į giminingas grupes. Jeigu elementų grupėje per daug, nustatomas papildomas hierarchinis lygis, jeigu nagrinėjamame hierarchiniame lygyje per daug elementų grupių, vėlgi formuojamas papildomas lygis. Tokiu būdu jų skaičius sumažinamas. Aprašomuoju būdu suformuotas hierarchines struktūras galima kiekybiškai vertinti žinomais ir taikomais matematiniais metodais.


Reikšminiai žodžiai: sudėtingi procesai ir reiškiniai, hierarchinės struktūros, ekspertiniai vertinimai.


Article in Lithuanian.

Keyword : complex processes and phenomena, hierarchical structures, expert evaluation

How to Cite
Ginevičius, R. (2007). Hierarchical structuring of processes and phenomena. Business: Theory and Practice, 8(1), 14-18. https://doi.org/10.3846/btp.2007.03
Published in Issue
Mar 27, 2007
Abstract Views
216
PDF Downloads
74