Share:


Evaluation of suitability of bankruptcy prediction models

Abstract

Financial data is the main source of enterprise bankruptcy prediction. Applying bankruptcy prediction models, which consist of significant financial ratios, is one of the most simple as well as accurate ways for predicting bankruptcy of enterprises. With the help of these models, the threat of bankruptcy could be noticed several years before the process of bankruptcy actually starts. The research has proved the linear discriminant models (Altman, Springate, Taffler & Tisshaw) to be the most suitable for predicting bankruptcy in Lithuanian companies.


Įmonių bankroto prognozavimo modelių tinkamumo nustatymas


Santrauka. Finansinių ataskaitų duomenys yra svarbus įmonių bankroto prognozavimo šaltinis. Lengviausia ir tiksliausia prognozuoti įmonių bankrotą taikant prognozavimo modelius, sudarytus iš reikšmingiausių finansinių santykinių rodiklių. Bankroto grėsmę šiais modeliais galima nustatyti likus keleriems metams iki įmonės bankroto proceso pradžios. Tyrimas parodė, kad tinkamiausi Lietuvos įmonių bankrotui prognozuoti yra tiesinės diskriminantinės analizės modeliai - Altman, Springate, Taffler ir Tisshaw.


Reikšminiai žodžiai: bankrotas, bankroto prognozavimas, bankroto prognozavimo modeliai, bankroto tikimybė, finansiniai rodikliai.


Article in Lithuanian.

Keyword : bankruptcy, bankruptcy prediction, bankruptcy prediction models, probability of bankruptcy, financial ratios

How to Cite
Mackevičius, J., & Silvanavičiūtė, S. (2006). Evaluation of suitability of bankruptcy prediction models. Business: Theory and Practice, 7(4), 193–202. https://doi.org/10.3846/btp.2006.24
Published in Issue
Dec 27, 2006
Abstract Views
311
PDF Downloads
188