Share:


Management of business organizations in the context of globalization: theoretical approach

    Antanas Seilius Affiliation
    ; Ligita Šimanskienė Affiliation

Abstract

The article analyses various approaches and the main management theories: their advantages, shortcomings, real possibilities of use by managers of companies and entrepreneurs, seeking to ensure competitiveness in the global markets, realising the objectives and obtaining optimal economical and social benefits, increasing potential of the staff due to acquired new skills and knowledge, which in turn allows for even more rapid implementation of innovations that facilitate gaining a foothold and developing the activities in the most expedient/profitable businesses and individual niches. The author provides the universal model of leadership/management in organisation, which could be successfully used for organisation management by any manager who has appropriate theoretical and practical background.


Verslo organizacijų valdymas globalizacijos sąlygomis: teorinis požiūris


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjami požiūriai bei pagrindinės valdymo teorijos: jų privalumai, trūkumai, realios galimybės įmonių vadovams bei verslininkams jomis naudotis, užtikrinant įmonių konkurencingumą globalinėse rinkose, įgyvendinant tikslus ir gaunant optimalią ekonominę bei socialinę naudą, stiprinant personalo potencialą naujų žinių bei įgūdžių sąskaita dar sparčiau diegti naujoves, kurios padeda įmonėms įsitvirtinti bei plėsti veiklą naudingiausiose verslo srityse bei atskirose nišose. Pateiktas universalus vadovavimo organizacijai modelis, kurį taikydamas bet kuris teoriškai ir praktiškai pasirengęs vadovas gali sėkmingai vadovauti organizacijai.


Reikšminiai žodžiai: globalizacija, rinka, valdymas, iššūkiai, įsitikinimai, kultas.


Article in Lithuanian.

Keyword : globalisation, market, management, challenge, cult

How to Cite
Seilius, A., & Šimanskienė, L. (2006). Management of business organizations in the context of globalization: theoretical approach. Business: Theory and Practice, 7(4), 213-221. https://doi.org/10.3846/btp.2006.26
Published in Issue
Dec 27, 2006
Abstract Views
213
PDF Downloads
124