Share:


The impact of a banking sector on economic growth: theoretical and practical aspects

Abstract

The article “The impact of a banking sector on economic growth: theoretical and practical aspects” provides a theoretical survey of the possible effects of a banking sector on economic growth, which includes a brief theoretical analysis of the role and functions of financial intermediaries in the economy and the empirical analysis of the effects of a banking sector on economic growth. Refering to the statistical regression models, the most influential factors of a banking sector to the economic growth have been highlighted, their impact is evaluated and economic interpretation of traced relationships presented.


Bankininkystės sektoriaus poveikis ekonomikos augimui: teoriniai ir praktiniai aspektai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos finansinio tarpininkavimo sektoriaus, kurio pagrindą sudaro bankininkystės sektorius, tendencijos šalies ekonomikoje, pateikiami bankininkystės sektoriaus poveikio ekonomikos vystymuisi teoriniai aspektai. Taikant statistikos modelius, tiriama ekonomikos augimo priklausomybė nuo bankininkystės sektoriaus rodiklių, išryškinami labiausiai ekonomikos augimą lemiantys bankininkystės sektoriaus veiksniai, kiekybiškai įvertinamas jų poveikis bei pateikiama gautų ryšių ekonominė interpretacija.


Reikšminiai žodžiai: finansinis tarpininkavimas, bankininkystė, investicijų efektyvumas, kiekybinė analizė.


Article in Lithuanian.

Keyword : financial intermediation, banking, investments’ efficiency, quantitative analysis

How to Cite
Dudzevičiūtė, G. (2006). The impact of a banking sector on economic growth: theoretical and practical aspects. Business: Theory and Practice, 7(2), 128-135. https://doi.org/10.3846/btp.2006.15
Published in Issue
Jun 27, 2006
Abstract Views
221
PDF Downloads
112