Share:


Creativity components in the innovative activity

    Irena Zabielavičienė Affiliation

Abstract

While performing the study of the components of creativity in innovation team, three stages of creative endeavours are indicated: comprehension, idea generation and idea implementation. It is discerned that comprehension is mostly influenced by the team members’ freedom, openness, ideological content and security. The parameters approximating the function of comprehension point to the fact that the freedom and ideological content of the team members influence their comprehension the most. The stage of idea generation contains these components of creativity: intuition, imagination, perception, resourcefulness, criticism. The approximating parameters of idea generation point to the fact that intuition and imagination have the strongest effect on idea generation. The idea implementation stage outlines these components of creativity: courage, wisdom, responsibility, and perseverance. The approximating parameters of idea implementation lead to the conclusion that courage and responsibility have the strongest effect on the implementation of ideas.


Kūrybiningumo komponentai inovacinėje veikloje


Santrauka


Atliekant inovacijų komandos kūrybingumo komponentų tyrimą, išskiriami trys kūrybinės veiklos etapai: suvokimo, idėjų generavimo ir idėjų įgyvendinimo. Nustatyta, kad suvokimui turi įtakos komandos narių laisvė, atvirumas, idėjiškumas ir saugumas. Suvokimą aproksimuojančios funkcijos parametrai rodo, kad problemų suvokimui inovacijų komandoje didžiausią įtaką turi komandos narių laisvė ir idėjiškumas. Idėjų generavimo etape nustatyti šie inovacijų komandos kūrybingumo komponentai: intuicija, vaizduotė, įžvalgumas, išradingumas, kritiškumas. Idėjų generavimo aproksimantės parametrai rodo, kad inovacijų komandoje idėjų generavimui didžiausią įtaką turi intuicija ir vaizduotė. Idėjų įgyvendinimo etape nustatyti šie inovacijų komandos kūrybingumo komponentai: drąsa, išmintis, atsakomybė ir atkaklumas. Idėjų įgyvendinimo aproksimantės parametrai rodo, kad inovacijų komandoje idėjų įgyvendinimui didžiausią įtaką turi drąsa ir atsakomybė.


Reikšminiai žodžiai: inovacijos, komanda, kūrybingumas, suvokimas, idėjų generavimas, idėjų įgyvendinimas.

Keyword : innovations, team, creativity; comprehension, idea generation, idea implementation

How to Cite
Zabielavičienė, I. (2015). Creativity components in the innovative activity. Business: Theory and Practice, 16(3), 334-344. https://doi.org/10.3846/btp.2015.542
Published in Issue
Oct 1, 2015
Abstract Views
263
PDF Downloads
162
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.