Share:


Electronic marketing for the development of international tourism

    Ignas Dzemyda Affiliation

Abstract

The article deals with the concept of e ­marketing and discusses its elements. E­marketing allows for a constructive dialogue and individualisation options. Tourism services are developing businesses, which means the beginning of the relation­ ship and communication with even larger consumer groups. This article is aimed at identifying the elements of e ­marketing in Lithuanian tourism activities. The performed tasks include providing the e­marketing concepts of theoretical aspects, actualizing e­marketing elements, e­marketing and identifying the elements of Lithuanian tourism enterprises. The paper has applied for scientific literature and employed theoretical and empirical research methods of tourism services based on the context of the enterprise.


Elektroninė rinkodara plėtojant tarptautinio turizmo paslaugas


SantraukaStraipsnyje aktualizuojama elektroninės rinkodaros sąvoka, aptariami elektroninės rinkodaros elementai. Elektroninė rinkodara suteikia daugiau dialogo ir individualizacijos galimybių. Turizmo paslaugas plėtojančioms įmonėms tai reiškia santykių pradžią  ir  bendravimą  su  dar  didesnėmis  vartotojų  grupėmis.  Šio  straipsnio  tikslas  –  identifikuoti  elektroninės  rinkodaros  elementus Lietuvos turizmo įmonių veikloje. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: pateikti teorinius elektroninės rinkodaros sampratos aspektus; aktualizuoti elektroninės rinkodaros elementus; identifikuoti elektroninės rinkodaros elementus Lietuvos turizmo  įmonėse.  Straipsnyje  remtasi  mokslinės  literatūros  analize,  taikyti  teoriniai  ir  empiriniai  tyrimo  metodai  turizmo  paslaugomis grindžiamų įmonių kontekste.


Reikšminiai žodžiai: elektroninė rinkodara, elektroninės rinkodaros elementai, internetas, turizmas.

Keyword : e­marketing; e­marketing elements, the Internet, tourism, eTourism, e­marketing model

How to Cite
Dzemyda, I. (2014). Electronic marketing for the development of international tourism. Business: Theory and Practice, 15(2), 191-197. https://doi.org/10.3846/btp.2014.19
Published in Issue
Jun 25, 2014
Abstract Views
146
PDF Downloads
287