Share:


Influence of financial literacy on management of personal finances in a young household

    Mykolas Navickas Affiliation
    ; Tadas Gudaitis Affiliation
    ; Emilia Krajnakova Affiliation

Abstract

The article focuses on the importance of financial literacy to management of personal finances in a young household. Responsible management of personal finances should be fostered since early stages of life, as financial mistakes made during the years of youth can be costly and difficult to correct in the future. Moreover, a high level of financial literacy has a positive impact on day­to­day decision making and leads to higher saving rates, which improves the quality of life in the long run. The paper deals with main factors affecting the low level of financial literacy in Lithuania and other countries. Results of the survey of Lithuanian residents are compared to results of similar foreign researches.


Finansinio raštingumo įtaka jaunimo asmeninių finansų valdymui


Santrauka


Straipsnyje analizuojama finansinio raštingumo įtaka jaunų namų ūkių asmeninių finansų valdymui. Atsakingas asmeninių finansų valdymas privalomas nuo mažų dienų. Anksti gyvenime padarytos finansinės klaidos gali kainuoti dideles sumas pinigų ir būti sunkiai ištaisomos ateityje. Be to, geros finansinio raštingumo žinios sudaro sąlygas priimti racionalesnius kasdienius sprendimus ir padeda išleisti mažiau pinigų. Žmogus sutaupo kur kas daugiau, o tai per ilgą laikotarpį gerina ir jo gyvenimo kokybę. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės žemą finansinį raštingumą Lietuvoje ir kitose šalyse lemiančios priežastys. Atlikus Lietuvos gyventoju apklausą, gauti rezultatai lyginami su panašiais užsienio tyrėju darbais.


Reikšminiai žodžiai: finansinis raštingumas, asmeniniai finansai, asmeninių finansų valdymas, jauni namų ūkiai.

Keyword : financial literacy, personal finance, personal finance management, young households

How to Cite
Navickas, M., Gudaitis, T., & Krajnakova, E. (2014). Influence of financial literacy on management of personal finances in a young household. Business: Theory and Practice, 15(1), 32-40. https://doi.org/10.3846/btp.2014.04
Published in Issue
Mar 14, 2014
Abstract Views
985
PDF Downloads
647
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.