Share:


Guidelines on restructuring enterprises

Abstract

The paper discusses the general principles of restructuring enterprises, submits various interpretations of the concept „restructuring“ and states the content and activities of restructuring enterprises. Restructuring enterprises can be implemented according to certain stages. When negative tendencies for the activity of the enterprise become visible or the current economic and financial indices become unsatisfactory, the issue about a further possibility of proceeding with the activity of the enterprise is considered. Seeking for restructuring the enterprise, first, the expediency and possibilities of the actions taken must be well-grounded. Then, the conception of restructuring and directions for implementing it are fixed; they stipulate the selection of the form of restructuring the enterprise (anti-crisis management instrument). The selection of restructuring depends upon the chosen form of restructurization. The preparation of a business plan, including appropriate elements, serves as an important stage of restructuring the enterprise. The foreseen results of restructuring are assessed with the help of certain methods seeking for the evaluation of its efficacy. The issued (business) plan of restructuring is approved and implemented. This process must be controlled while implementing the plan of restructuring enterprises.


Inovacijos ir kūrybingumas pramonės įmonėje


Santrauka


Straipsnyje  veiksniai,  turintys  įtakos  inovacijų  plėtrai  ir  kūrybingumo  vystymui  Respublikos  pramonės  įmonėse,  nagrinėjami remiantis organizacinės elgsenos ir vadovavimo psichologijos teiginiais. Analizuojamas inovatyvumo kaip vertybės įsitvirtinimas įmonėje. Nagrinėjamas inovacijų komandos formavimasis. Atliktas procesų, vykstančių komandos formavimo, diferenciacijos, integracijos ir brandos stadijose tyrimas. Nagrinėjama komandos narių santykių kaita ir potencialios psichologinės problemos komandai pereinant iš vienos vystymosi stadijos į kitą. pateikta analizė problemų, kylančių dėl komandos sudėties, darbo dizaino ir konteksto įtakos inovacijų komandos darbo efektyvumui įvairiais jos formavimosi etapais. Teigiama, kad ryšys tarp komandos darnos ir produktyvumo priklauso nuo joje susiformavusių normų. Nagrinėjamos socialinio dykinėjimo priežastys ir vadovo vaidmuo formuojant konstruktyvų psichologinį klimatą komandoje. Nustatytos inovacijų komandos psichologinio klimato priklausomybę nuo organizacinių įmonės veiksnių aproksimuojančios funkcijos. Aproksimuojančių parametrų analizė rodo,  kad  inovacijų  komandai  pereinant  formavimo,  diferenciacijos,  integracijos  ir  brandos  stadijas,  organizacinės  elgsenos  veiksniai daro vis didesnę įtaką psichologiniam komandos klimatui. Kuo daugiau susitelkusi komanda, tuo ji tampa nepakantesnė organizacinės elgsenos dirgikliams.


Reikšminiai žodžiai: inovacijos, kūryba, inovatyvumas, kūrybingumas, komanda, organizacinė elgsena.

Keyword : restructuring enterprises, principles, stages, forms of restructuring, refinancing, shake-up, reorganization, business plan

How to Cite
Garškaitė-Milvydienė, K. (2013). Guidelines on restructuring enterprises. Business: Theory and Practice, 14(3), 249-258. https://doi.org/10.3846/btp.2013.26
Published in Issue
Sep 23, 2013
Abstract Views
37
PDF Downloads
19