Share:


Income inequality in the context of economic cycles

    Rasa Zabarauskaitė Affiliation
    ; Inga Blažienė Affiliation

Abstract

Theoretical and practical issues of income inequality are analysed in the article. The concept of economic inequality as well as literature analysis along with principal causes and measures of income inequality are presented in the article. When evaluating the interrelationship between income inequality and economic cycles, the impact of economic fluctuations on income inequality is assessed; factors, affecting income inequality during the periods of economic growth and recession are identified. Statistical data as well as calculations allowing of making some conclusions on interrelationship between income inequality and economic cycles are presented.


Article in Lithuanian.


Gyventojų pajamų nelygybė ekonominių ciklų kontekste


Santrauka. Straipsnyje analizuojami teoriniai ir praktiniai gyventojų pajamų nelygybės aspektai. Aptariama ekonominės nelygybės samprata  ir  problemos  ištyrimo  lygis,  išskiriamos  pagrindinės  nelygybės  priežastys,  pristatomi  svarbiausi  pajamų  nelygybės  matavimo rodikliai. Vertinant pajamų nelygybės ir ekonominių ciklų sąsajas, straipsnyje trumpai pristatomi ciklinių svyravimų įtakos gyventojų pajamų nelygybei vertinimai, identifikuojami veiksniai, lemiantys pajamų nelygybę ekonomikos pakilimo ir nuosmukio laikotarpiais. Straipsnyje pateikiama statistinė informacija ir matematiniai skaičiavimai, leidžiantys daryti tam tikras išvadas apie gyventojų pajamų nelygybės ir ekonominių ciklų sąsajas.


Reikšminiai žodžiai:  gyventojų pajamų nelygybė, ekonominė nelygybė, ekonominiai ciklai, Gini koeficientas.

Keyword : income inequality, economic inequality, economic cycles, Gini coefficient

How to Cite
Zabarauskaitė, R., & Blažienė, I. (2012). Income inequality in the context of economic cycles. Business: Theory and Practice, 13(2), 107-115. https://doi.org/10.3846/btp.2012.11
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
255
PDF Downloads
698
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.