Share:


Developed and developing capital markets in interaction: the Baltic countries economic sector indices in the context of the world

    Monika Gudonytė Affiliation
    ; Manuela Tvaronavičienė Affiliation

Abstract

Developing financial markets, globalization and easy to reach financial products for investors in any market increase scientists’, professional and individual investors’ interest in prices of financial products and important factors, that cause them. Lithuania’s, Latvia’s and Estonia’s financial markets joined the global market NASDAQ OMX, but they are still attributed to developing markets. Factors determining stock and stock price index can differ across securities markets and countries. Factors, which impact well-developed countries’ capital markets, are not appropriate for analysis of developing countries’ capital markets. The aim of research is to perform investigation of separate countries and economic branches’ factors in order to estimate prices change tendency of particular securities markets. Also, developing and developed securities markets’ interrelation is relevant, because small-scale emerging financial markets are dependent on other markets’ external effects. When economic relations between countries strengthen, private capital flows to developing countries or in particular sectors increase, they grow together and these countries or sectors securities markets integrate into the global financial market. Therefore, the aim is to assess the extent of developed and developing capital markets interrelation, i.e. determine the extent to which the developed capital markets affect the Baltic market and economic sectors and to identify the effects of Baltic stock index trends. The object of the article: NASDAQ OMX Baltic countries stock and stock price index trends in the period of 2001–2010.


Article in Lithuanian.


Išsivysčiusių ir besivystančių kapitalo rinkų sąveika: Baltijos šalių ūkio sektorių indeksai
pasauliniame kontekste


Santrauka. Spartėjantis finansų rinkų vystymasis, globalizacija ir investuotojams lengvai prieinami finansiniai produktai bet kurioje rinkoje skatina didelį mokslininkų, profesionalių ir individualių investuotojų susidomėjimą finansinių produktų kainomis ir jas lemiančiais veiksniais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansų rinka yra pasijungusi prie NASDAQ OMX globalios biržos, tačiau ji vis dar priskiriama besivystančioms rinkoms. Įvairiose vertybinių popierių rinkose ir šalyse gali skirtis veiksniai, lemiantys akcijų ir akcijų indeksų kainas. Veiksniai, kurie aprašo gerai išsivystyto kapitalo šalių rinkas, visiškai arba iš dalies netinka besivystančiom šalių kapitalo rinkoms. Tyrimo tikslas – atlikti atskirų šalių, ūkio šakų veiksnių tyrimus, siekiant įvertinti atskirų vertybinių popierių rinkų kainų pokyčių tendencijas. Besivystančių ir išsivysčiusių vertybinių popierių rinkų ryšio tyrimai yra itin aktualūs, nes, kaip manoma, mažo masto besivystančios finansų rinkos priklauso nuo kitų rinkų. Stiprėjant ekonominiams šalių ryšiams, didėja privataus kapitalo srautai į besivystančias šalis ar tam tikrus sektorius, kartu stiprėja ir tų šalių ar sektorių vertybinių popierių rinkos integracija į pasaulinę finansų rinką. Tyrime siekiama kiekybiškai įvertinti, kokia yra išsivysčiusių ir besivystančių kapitalo rinkų sąveika, t. y. nustatyti, kokiu mastu išsivysčiusios kapitalo rinkos veikia Baltijos šalių rinką ir ūkio sektorius. Tuo tikslu straipsnyje tyrinėjamos NASDAQ OMX Baltijos šalių biržos akcijų ir akcijų indeksų kainų kitimo tendencijos 2001–2010 m.


Reikšminiai žodžiai: finansų rinka, vertybiniai popieriai, akcijų birža, akcijų indeksai, globalizacija, pramonės sektoriai.

Keyword : financial market, securities, stock exchange, stock indices, globalization, industrial sectors

How to Cite
Gudonytė, M., & Tvaronavičienė, M. (2012). Developed and developing capital markets in interaction: the Baltic countries economic sector indices in the context of the world. Business: Theory and Practice, 13(2), 141-149. https://doi.org/10.3846/btp.2012.15
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
260
PDF Downloads
325
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.