Share:


Peculiarities of individuals’ Financial Behaviour

    Daiva Jurevičienė Affiliation
    ; Eglė Gausienė Affiliation

Abstract

The article deals with different interpretations of peculiarities of individuals’ financial behaviour. The adaptability of Efficient Market Hypothesis (rational and irrational investors’ behaviour and their influence on market efficiency) and Behavioural Finance (by separating into two building blocks: Cognitive Biases and Limits of Arbitrage) to individuals’ financial behaviour interpretation is summarized and compared as well as basic theories defining individuals’ financial behaviour: Absolute Income Hypotheses (John M. Keynes), Life Cycle Hypothesis (Franco Modigliani and Richard Brumberg), Permanent Income Hypothesis (Milton Friedman) and individuals’ financial motives are named and described. After accomplishment of investigation of personal finance management habits in Lithuania it is determined, that Lithuanians managing their finances tend to seek short-term goals and do not care about saving for retirement, do not employ all existing investment instruments.


Article in Lithuanian.


Finansinės gyventojų elgsenos ypatumai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami finansinės gyventojų elgsenos skirtingo aiškinimo ypatumai. Apibendrinamos ir palyginamos efektyvios rinkos hipotezės (racionalių ir iracionalių investuotojų elgsena, jų įtaka rinkos efektyvumui) ir finansinės elgsenos (išskiriant du pagrindinius blokus: kognityvinius nukrypimus ir arbitražo apribojimus) pritaikymas, aiškinant finansinius gyventojų sprendimus bei bazinės individų finansinę elgseną aiškinančios teorijos: John M. Keynes absoliučiųjų pajamų hipotezė, Franco Modigliani ir Richard Brumberg gyvenimo ciklo hipotezė, Milton Friedman nuolatinių pajamų hipotezė bei finansiniai individų motyvai. Atlikus Lietuvos gyventojų asmeninių finansų valdymo įpročių tyrimą nustatyta, kad valdydami savo finansus jie linkę siekti trumpalaikių tikslų ir mažai rūpinasi lėšų pensiniam laikotarpiui kaupimu, neišnaudoja esamų investavimo galimybių.


Reikšminiai žodžiai: asmeniniai finansai, finansinė elgsena, efektyvios rinkos hipotezė, absoliučiųjų pajamų hipotezė, gyvenimo ciklo hipotezė, nuolatinių pajamų hipotezė, finansiniai motyvai.

Keyword : personal finance, financial behaviour, Efficient Market Hypothesis, Behavioural Finance, Absolute Income Hypotheses, Life Cycle Hypothesis, Permanent Income Hypothesis, financial motives

How to Cite
Jurevičienė, D., & Gausienė, E. (2010). Peculiarities of individuals’ Financial Behaviour. Business: Theory and Practice, 11(3), 222-237. https://doi.org/10.3846/btp.2010.25
Published in Issue
Sep 6, 2010
Abstract Views
339
PDF Downloads
209
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.