Share:


Portfolio formation and management according to macroeconomic indicators influence on OMXV

Abstract

The main purpose of this article is to evaluate various USA and GB macroeconomic indicators influence on OMXV index and analyse possibilities of practical application. Correlation method was applied to determine the relationship between macroeconomic indicators and OMXV index. Shares were bought and sold in equal parts when macroeconomic indicators varied from -1 to +1. So, 6 portfolio groups were formed. Created three adequate portfolio types with 2- month- old historical data were applied to 2- year-old historical data  for the purpose to confirm or deny the portfolio type invariability. After the analysis of macroeconomic indicators in fluence on OMXV index has been performed, adequate portfolio creation principle was adjusted to 2-year-old historical data to find if portfolio types vary.


Article in Lithuanian.


Portfelio sudarymas ir valdymas remiantis makroekonominių rodiklių įtaka OMXV


Santrauka. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – įvertinti įvairių JAV bei DB makroekonomikų rodiklių įtaką OMXV indeksui bei išanalizuoti praktines rezultatų naudojimo galimybes. Tiesiniam ryšiui bei įtakai nustatyti pasitelkiamas koreliacijos metodas, kuris parodys ryšį tarp makroekonominių rodiklių ir OMXV indekso. Koreliacijos koeficientas svyruoja nuo –1 iki +1. Koreliacija atliekama su realiais dvejų metų senumo istoriniais duomenimis. Akcijos buvo perkamos ir parduodamos priklausomai nuo pasirodžiusių makroekonominių rodiklių rezultatų. Taip buvo išskirtos šešios grupės. Straipsnyje pateikiami trys adekvatūs investicijų portfeliai, kurie buvo sukurti remiantis dviejų mėnesių įvairių įmonių akcijų kainų istoriniais duomenimis. Tačiau atlikus makroekonominių rodiklių įtakos OMXV analizę, adekvataus investicijų portfelio sukūrimo principas pritaikomas ir stebima, ar portfelio tipai nesikeičia su dvejų metų istoriniais duomenimis.


Reikšminiai žodžiai: akcija, adekvatusis portfelis, koreliacijos koeficientas, makroekonominiai rodikliai, NASDAQ OMXV.

Keyword : adequate portfolio, correlation coefficient, macroeconomic indicators, NASDAQ OMXV, share

How to Cite
Baranauskas, S. (2010). Portfolio formation and management according to macroeconomic indicators influence on OMXV. Business: Theory and Practice, 11(3), 286-293. https://doi.org/10.3846/btp.2010.31
Published in Issue
Sep 6, 2010
Abstract Views
184
PDF Downloads
85
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.