Share:


The importance of bankruptcy prediction and methods

    Daiva Rugenytė Affiliation
    ; Vida Menciūnienė Affiliation
    ; Lina Dagilienė Affiliation

Abstract

The analysis based on the scientific studies of literature on bankruptcy procedures shows that companies are announced as insolvent rather too late. In order to secure successful and permanent company‘s activity, it is important to rationally value its financial condition constantly. Scientists tried to find integral method, which credibly allows to predict companies financial problems in time. Applying bankruptcy prediction models is one of the most simple as well as accurate ways for predicting bankruptcy of enterprises. With the help of these models, the threat of bankruptcy could be noticed several years before bankruptcy actually starts. In this paper after the analysis of bankruptcy prediction importance and bankruptcy dynamics in Lithuania, bankruptcy prediction models commonly used in scientific literature are given in a systematic way. If all suggested methodologies are analysed, every enterprise can find the most appropriate methodology to value the stability of its activity.


Bankroto prognozavimo svarba ir metodai


SantraukaBankroto proceso analizė mokslinėje literatūroje rodo, kad įmonės skelbiamos nemokiomis gerokai pavėluotai. Norint užtikrinti sėkmingą ir ilgalaikę įmonių veiklą, svarbu nuolat racionaliai vertinti finansinę jų būklę. Mokslininkai ieško integruoto metodo, kuris leistų patikimai ir racionaliai įvertinti įmonės veiklos būklę. Įmonės veiklos būklės vertinimas gali padėti išvengti bankroto proceso. Bankroto prognozavimo modeliai yra vienas paprasčiausių ir patikimiausių bankroto prognozavimo būdų. Remiantis šiais modeliais, kompanijai kilusi bankroto grėsmė gali būti pastebėta anksčiau, negu įmonė priartėja prie bankroto ribos. Todėl šiame straipsnyje, išanalizavus bankroto prognozavimo svarbą bei bankrotų skaičiaus dinamiką Lietuvoje, nustatyti ir susistemintai pateikiami mokslinėje literatūroje dažniausiai taikomi bankroto prognozavimo modeliai. Išanalizavus siūlomas metodikas, kiekviena įmonė gali rasti savo veiklos stabilumui vertinti tinkamiausią.


Reikšminiai žodžiai: bankrotas, bankroto prognozavimas, bankroto prognozavimo modeliai, bankroto tikimybė, nebankrutavusios/bankrutavusios įmonės, įmonių veiklos būklė.

Keyword : Bankruptcy, bankruptcy prediction, bankruptcy prediction models, probability of bankruptcy, nonbankrupt / bankrupt companies, state of the enterprise’s activity

How to Cite
Rugenytė, D., Menciūnienė, V., & Dagilienė, L. (2010). The importance of bankruptcy prediction and methods. Business: Theory and Practice, 11(2), 143-150. https://doi.org/10.3846/btp.2010.16
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
47
PDF Downloads
25