Share:


Theoretical aspects of enterprise business strategy formation

Abstract

The paper presents interpretations of business strategy concept and analyses strategy planning and formation, models. The concept of business strategy is revised and formulated considering various authors approaches. Analysis of business strategy formation process – steps of development and management, selection of strategy type – is based on presented strategy planning models. The aspects of enterprise business and investment strategy formation, coordination and valuation are analysed. The steps of the corporation and its business units strategy planning cycle, as well as strategy application in practice are presented.


Article in Lithuanian.


Verslo strategijos formavimo įmonėje teoriniai aspektai


Santrauka. Straipsnyje pateikiamos verslo strategijos sampratos interpretacijos, analizuojami strategijos planavimo ir kūrimo modeliai. Atsižvelgiant į įvairių autorių požiūrius patikslinama ir formuluojama verslo strategijos samprata. Remiantis pateiktais strategijų planavimo modeliais analizuojamas verslo strategijos formavimo procesas: kūrimo ir valdymo etapai, strategijos rūšies parinkimas. Nagrinėjami įmonės verslo ir investicinės strategijos formavimo, derinimo ir vertinimo klausimai. Pateikiami parengtos bendrovės ir įmonių, įeinančių į ją (verslo vienetų) strateginio planavimo ją įgyvendinant praktikoje ciklo etapai. 


Reikšminiai žodžiai: verslo strategija, formavimo procesas, įmonė, vertinimas, konkurencija, investicinė strategija, planavimas.

First published online: 29 May 2009

 

Keyword : business strategy, formation process, enterprise, valuation, competition, investment strategy, planning

How to Cite
Valentinavičius, S. (2009). Theoretical aspects of enterprise business strategy formation. Business: Theory and Practice, 10(2), 130-141. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.130-141
Published in Issue
May 29, 2009
Abstract Views
364
PDF Downloads
1102
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.