Share:


Potential of higher school as social economic category: conception, essence and functions

    Kęstutis Peleckis Affiliation

Abstract

The article presents characteristic of higher school potential as social economic category. The article gives its conception and definition, describes functions of higher school potential, exposes its content, results of its functioning.


Aukštosios mokyklos potencialas kaip socialinė ekonominė kategorija: samprata, esmė ir funkcijos


SantraukaStraipsnyje  pateiktas  aukštosios  mokyklos  potencialo  kaip  socialinės  ekonominės  kategorijos  apibūdinimas, pristatyta  šio potencialo samprata, nusakyta esmė. Aptartos aukštosios mokyklos potencialo funkcijos, išryškintas jų turinys, apibūdinti funkcionavimo rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: aukštoji mokykla, aukštosios mokyklos potencialas, inovacijos, aukštosios mokyklos potencialo funkcijos.


Keyword : higher school, higher school potential, innovations, functions of higher school potential

How to Cite
Peleckis, K. (2009). Potential of higher school as social economic category: conception, essence and functions. Business: Theory and Practice, 10(1), 47-54. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.47–54
Published in Issue
Mar 27, 2009
Abstract Views
69
PDF Downloads
44