Share:


Diversification of activity in the context of companies life cycle

    Ilona Kutut Affiliation
    ; Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Vladislavas Kutut Affiliation

Abstract

Many small businesses grow by taking opportunities to diversify, although there are risks because of limited resources on all fronts. Businesses should weigh up the risks and costs of opting for growth carefully against the benefits. Diversification can take several forms, including new, related products or services to existing customers, new markets for existing products, new products for new markets. But the aim of every company is to decide when and how to diversify. Analysis of literature helps us to understand that finding best moment for diversification is related to the product or companies life cycle. Business diversification is one of the companies growth strategies and correlates with corporate life-cycle theory. Corporate life-cycle theory is an extension of the product life-cycle concept developed in marketing. But there exist at least two problems in employing the concept. Firstly, there is no consensus on the definition of life-cycle model. And secondly, there is no consensus on the methodologies of identifying each life-cycle stage. Author is trying to find such methodology and adapt it to Lithuanian economic situation.


Veiklos diversifikacija įmonės gyvavimo ciklo kontekste


SantraukaStraipsnyje  atskleidžiama  pagrindinė  diversifikacijos  strategijos  taikymo  praktikoje  problema  –  nėra  aiškaus  atsakymo,  kai  tikslinga  diversifikuoti  įmonę,  kokiems  rodikliams  egzistuojant  (arba  kokiam  rodiklių  deriniui)  įmonė  gali  pasirinkti  šią  plėtros  strategiją.  Teorijoje  žinomas  diversifikacijos  rezultatas  ir  jos  teikiami  privalumai  įmonei,  nusprendus  praplėsti veiklą giminingomis arba ne veiklos sritimis, taip pat diversifikuojant įmonę geografiniu atžvilgiu, tačiau nekonkretina, kokioje situacijoje įmonė yra pasiruošusi diversifikuotis. Autoriai bando spręsti šią problemą, pirmiausia nustatant sąlygas,  kuriomis  įmonei  tikslinga  diversifikuotis. Ilgalaikis  nesulaikomas  gaminamo  produkto  senėjimas  verčia  įmonę  jau nuo jo kritimo fazės pradžios galvoti apie naujo produkto gamybą. Todėl diversifikacijos strategijos taikymas tiesiogiai siejamas su konkrečiomis gyvavimo ciklo fazėmis. Kita problema, su kuria susiduriama siekiant sukurti taikomąjį diversifikacijos modelį, – gyvavimo ciklo fazių ribų nustatymo problema. Dauguma autorių, nagrinėjančių produkto gyvavimo ciklą, apsiriboja fazių aprašymu, vadybiniais produkto gyvavimo ciklo momentais, akcentuojant bendro ciklo pratęsimo galimybes, pateikiamos elgesio rekomendacijos kiekvienu ciklo etapu. Tačiau praktiškai nenagrinėjama, kaip galima būtų nustatyti, kurioje fazėje konkreti įmonė ar produktas yra, kaip galima būtų išmatuoti kiekvieną ciklo fazę ir pateikti tinkamų rekomendacijų. Tiksliau, trūksta gyvavimo ciklo kiekybinio vertinimo modelių.


Reikšminiai žodžiai: diversifikacija, diversifikacijos motyvai, veiklos efektyvumas, gyvavimo ciklas, gyvavimo ciklo matavimas.

Keyword : diversification, efficiency of commercial activity, life cycle, measurement of life cycle

How to Cite
Kutut, I., Ginevičius, R., & Kutut, V. (2008). Diversification of activity in the context of companies life cycle. Business: Theory and Practice, 9(3), 169-179. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.169-179
Published in Issue
Sep 19, 2008
Abstract Views
39
PDF Downloads
20