Share:


A feasibility study of multicriteria methods’ application to quantitative evaluation of social phenomena

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Valentinas Podvezko Affiliation

Abstract

In recent years, versatile multicriteria evaluation methods (MCEM) have been increasingly used in theoretical research and practical decision making. This means that any complicated phenomenon described by a set of criteria can be quantitatively evaluated by these methods. In any case, decision making is aimed at ranking the available alternatives of the phenomenon considered. However, sometimes, quantitative evaluation of one or all the alternatives without their ranking is required. This particularly applies to social phenomena which can hardly be evaluated by the currently used multicriteria approaches. Therefore, the area of MCEM application is limited.


Article in Lithuanian.


Daugiakriterinio vertinimo taikymo galimybės kiekybiniam socialinių reiškinių vertinimui


Santrauka. Pastaruoju metu tiek teoriniams tyrimams, tiek praktinių uždavinių sprendimams vis plačiau taikomi daugiakriterinio vertinimo būdai (DVB), kurie pagal savo prigimtį yra gana universalūs. Tai reiškia, kad juos taikant galima kiekybiškai įvertinti bet kurį sudėtingą reiškinį, išreikštą daugeliu rodiklių. Antra vertus, bet kurio tokio pobūdžio uždavinio sprendimo tikslas suranguoti nagrinėjamo reiškinio alternatyvas. Teorijoje ir praktikoje gali kilti būtinumas kiekybiškai įvertinti vieną ar visas nagrinėjamo reiškinio alternatyvas nekeliant sau tikslo nustatyti jų rangus. Tai ypač svarbu nagrinėjant socialinius reiškinius. Remiantis šiuo metu esama daugiakriterinio vertinimo tvarka to padaryti negalima. Visa tai labai apriboja DVB taikymo galimybes.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriteriniai vertinimai, duomenų normalizavimas.


First published online: 16 Jun 2008

Keyword : multicriteria evaluation, data normalization

How to Cite
Ginevičius, R., & Podvezko, V. (2008). A feasibility study of multicriteria methods’ application to quantitative evaluation of social phenomena. Business: Theory and Practice, 9(2), 81-87. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.81-87
Published in Issue
Jun 16, 2008
Abstract Views
282
PDF Downloads
130
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.