Share:


Building for movement / Subręsti judesiui

    Alphonso Lingis Affiliation

Abstract

The essay grants Martin Heidegger's understanding of human existence as building a dwelling that embodies and discloses the surrounding world – equally required as an extension of building. Moving through the various layers of human dwellings, from huts through mansions, to high rises and gated communities, we think that humans are the privileged species capable of sedentary life in their dwellings. Yet our feet tell us another story, call our being to move across vast panorama of creatures, plants, to discover in nature the wonders that are untouched by human building, to discover the architects and builders of vast and complicated structures in which insects – thousands of species – prove our self-importance wrong. The new environmental movements are already showing us how to live with and in nature, how to let our feet wander – as they are designed to do – without an auto. It is our need to get away from the closed “dwellings” into the open skies, teeming jungles and deep oceans.


Santrauka


Straipsnyje aptariama haidegeriškoji žmogaus egzistencijos samprata kaip statymas tokio būsto, kuris įkūnija ir atveria supantį pasaulį – tai vienodai reikalinga pastato pratęsimui. Keliaujant per įvairius gyvenamuosius būstus – nuo lūšnelių iki rūmų, iki aukštai iškilusių ir apsitvėrusių bendruomenių, teigiama, kad žmonės yra privilegijuota rūšis, gebanti gyventi sėslų gyvenimą savo būstuose. Tačiau mūsų pėdos pasakoja kitokią istoriją, kviečia keliauti plačia gyvūnijos, augalijos panorama, atrasti gamtoje žmogiškųjų statybų nepaliestus stebuklus, neaprėpiamos ir sudėtingos struktūros architektus ir statytojus, kuriuose tūkstančiai rūšių vabzdžių liudija, kad mūsų susireikšminimas yra klaidingas. Naujieji aplinkosauginiai judėjimai jau rodo, kaip sugyventi su gamta, kaip leisti pėdoms klajoti – kam jos ir yra sukurtos – be automobilių. Mūsų poreikis yra ištrūkti iš uždarų „būstų“ į atvirą padangę, knibždančias džiungles ir gilius vandenynus.


Reikšminiai žodžiai: statymas, būstas, evoliucija, gamta, gamtos architektai, urbanizacija, klajojimas.

Keyword : building, dwelling, evolution, nature, nature’s architects, urbanization, wandering

How to Cite
Lingis, A. (2015). Building for movement / Subręsti judesiui. Creativity Studies, 8(2), 103-114. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1040475
Published in Issue
Oct 19, 2015
Abstract Views
283
PDF Downloads
210
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.