Share:


Media literacy and digital divide: a cross-cultural case study of Sweden and Lithuania / Medijų raštingumas ir skaitmeninė atskirtis: Švedijos ir Lietuvos tarpkultūrinio

    Vilmantė Liubinienė Affiliation
    ; Daniel Persson Thunqvist Affiliation

Abstract

A case study of Sweden and Lithuania aims at analysing the important question of inclusion and exclusion when it comes to the media literacy and the digital divide. Analysis of country-level factors, such as social-stratification, technological infrastructure, educational system, cultural values is provided with the goal to identify the keen factors widening the digital divide of certain population groups in both countries. The study has revealed that in regard to media literacy, age matters the most in case of Lithuania. On the contrary, in Sweden the digital divide between different age groups is diminishing but the media literacy of socio-economically marginalized groups (immigrants in particular) is much lower as compared to the general trends in population. The digital generation – children and teenagers – have got much more in common in both countries as opposed to the senior adult populations.


Santrauka


Švedijos ir Lietuvos tarpkultūrinio atvejo tyrimo tikslas – išanalizuoti visuo- menės medijų raštingumo lygmenį atskirose socialinėse grupėse. Siekdami atskleisti pagrindinius veiksnius, lemiančius gyventojų grupių skaitmeninę at- skirtį, atsižvelgėme į socialinės stratifikacijos ypatumus, technologijų infras- truktūros, švietimo sistemos ir kultūrinių vertybių prioritetų skirtumus abiejose šalyse. Atliktas tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje amžius yra pagrindinis veiks- nys, lemiantis medijų raštingumo lygmenį. Tačiau Švedijoje medijų raštingu- mo gebėjimai įvairiose amžiaus grupėse vienodėja, nors į skaitmeninę atskirtį patenka imigrantų grupės, daugiausia dėl socialinių ir ekonominių priežasčių. Skaitmeninė karta – vaikai ir paaugliai – abiejose šalyse turi panašius skaitme- ninius gebėjimus, todėl skaitmeninė atskirtis aktualesnė vyresniojo amžiaus gyventojų grupėse.


Reikšminiai žodžiai: skaitmeninė kultūra, skaitmeninė atskirtis, skaitmeninė karta, medijų raštingumas, tinklaveikos visuomenė, socialinė stratifikacija.


First published online: 11 Sep 2015

Keyword : digital culture, digital divide, digital generation, media literacy, network society, social stratification

How to Cite
Liubinienė, V., & Thunqvist, D. P. (2015). Media literacy and digital divide: a cross-cultural case study of Sweden and Lithuania / Medijų raštingumas ir skaitmeninė atskirtis: Švedijos ir Lietuvos tarpkultūrinio. Creativity Studies, 8(2), 134-148. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1046407
Published in Issue
Oct 19, 2015
Abstract Views
373
PDF Downloads
373
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.