Share:


Community art initiatives as a form of participatory research: the case of street mosaic workshop / Bendruomeninio meno iniciatyvos kaip dalyvaujamojo tyrimo forma: gatvės mozaikos dirbtuvių atvejis

    Jekaterina Lavrinec Affiliation

Abstract

The paper examines the potential of community art projects as a participatory research method and as a tool for neighbourhood regeneration. A thematisation of everyday micro-processes, which takes place in contemporary urban studies, involves the question about the research tactics, sensitive for urban details and micro-processes, bodily and emotional experiences, the experience of togetherness and the emerging networks of trust and mutual help. By recognising a sensitivity, flexibility and productivity of various art forms used as the research tactics and for the articulation of findings, the urban researchers enrich their toolbox with an “arts-based approach” as an integrated part of participatory action research. This paper explores a case of a community art initiative, developed in the wooden neighbourhood of Snipiskes (Šnipiškės, in Lithuanian) by the residents and a Vilnius-based interdisciplinary group “Laimikis.lt”, which has been working as researchers and art-activists in the neighbourhood since 2012. The community art initiative “Street Mosaic Workshop” works both as an informal communication platform and as an artistic micro-tool for revitalisation of the neighbourhood.


Santrauka 


Straipsnyje analizuojamas bendruomeninio meno projektų potencialas, organizuojant dalyvaujamąjį meninį tyrimą ir regeneruojant viešąsias kaimynijų erdves. Šiuolaikinėse miesto studijose įvykęs kasdienių procesų tematizavimas įtraukia klausimą apie tyrimo taktikas, jautrias urbanistiniams mikroprocesams ir aplinkos detalėms, taip pat kūniškai bei emocinei patirčiai, bendrabūvio (angl. togetherness) patirčiai ir besiformuojantiems socialiniams ryšiams (pvz., pasitikėjimo tinklams). Atpažindami įvairių meno formų jautrumą minėtųjų miesto gyvenimo aspektų atžvilgiu ir efektyvumą, organizuojant tyrimo lauką bei lankstumą, formuluojant tyrimų rezultatus, miesto tyrinėtojai praplečia savo metodų diapazoną. Šiame straipsnyje susitelkiama ties „meniniu tyrimu“ (angl. arts-based research), kaip integralia „dalyvaujamojo tyrimo“ (angl. participatory research) dalimi. Bendruomeniniai meno projektai šiame straipsnyje pasitelkiami kaip šio tyrimo forma, taip pat atskleidžiamas jų poveikis kaimynijos regeneracijai. Kaip atvejis analizuojama „Gatvės mozaikos dirbtuvių“ iniciatyva, kurią nuo 2012 m. Šnipiškių medinėje kaimynijoje vysto skirtingo amžiaus vietos gyventojai kartu su kūrybine miesto tyrimų ir meninių intervencijų grupe „Laimikis.lt“. Atskleidžiama, kad bendruomeninė meno iniciatyva tarnauja ir kaip neformalios komunikacijos platforma, ir kaip meninis kaimynijos studijų bei gaivinimo įrankis.


Reikšminiai žodžiai: meninis tyrimasbendruomeninis menasdalyvaujamasis tyrimasmiesto studijoskaimynijos vystymasviešosios erdvės

Keyword : participatory arts-based research, community art, neighbourhood regeneration, public spaces

How to Cite
Lavrinec, J. (2014). Community art initiatives as a form of participatory research: the case of street mosaic workshop / Bendruomeninio meno iniciatyvos kaip dalyvaujamojo tyrimo forma: gatvės mozaikos dirbtuvių atvejis. Creativity Studies, 7(1), 55-68. https://doi.org/10.3846/20297475.2014.933365
Published in Issue
Jul 2, 2014
Abstract Views
415
PDF Downloads
232