Share:


Nation state and cosmopolitan identity in a postmodern world of globalization / Nacionalinė valstybė ir kosmopolitinis identitetas postmoderniajame globalizacijos pasaulyje

    Tadej Pirc Affiliation

Abstract

The article problematizes the pressing dilemma that the postmodern age is posing to the globalized world in which the nation state is on one side losing its strengths and sovereignty, but on the other side is being strengthened by the unexpected effect of globalization. It is the effect of fighting for one's own identity, with which the national identity of citizens is also becoming stronger. But the other side, which the cosmopolitan standpoint also represents, is trying to open the closed communities of the communitarian type to other horizons, with which the citizens would not have to sacrifice their own identities; they would merely have to admit the inevitability of multi-levelness of identity. The article espouses the thesis that the formation of a cosmopolitan identity, which could be encouraged by a globalized cultural environment of a postmodern age, is not merely a possibility, but a reality, which should also be recognized by political structures.


Santrauka


Straipsnyje gvildenama dilema, postmoderniosios epochos iškelta globalizuotam pasauliui, kuriame nacionalinė valstybė, viena vertus, praranda savo tvirtumą ir suverenumą, tačiau, kita vertus, yra stiprinama netikėto globalizacijos poveikio. Tai poveikis kovos už savo paties identitetą, su kuriuo stiprėja ir nacionalinis piliečių identitetas. Tačiau kitas aspektas, kurį taip pat reprezentuoja kosmopolitinis požiūris, siekia atverti komunitarinio tipo uždaras visuomenes kitiems horizontams, kuriems piliečiai neprivalėtų aukoti savo pačių identitetų, o tik turėtų pripažinti, kad identiteto daugialypiškumas yra neišvengiamas. Straipsnyje palaikoma tezė, kad kosmopolitinio identiteto formavimas, kuris gali būti palaikomas postmoderniosios epochos globalizuotos kultūrinės aplinkos, nėra vien tik galimybė, bet ir realybė, kurią turi pripažinti politinės struktūros.


Reikšminiai žodžiai: komunitarizmas, kosmopolitizmas, kultūra, globalizacija, identitetas, nacionalinė valstybė, postmodernioji epocha


First published online: 03 Jan 2014

Keyword : culture, creativity, fine arts, image, text, visuality, word

How to Cite
Pirc, T. (2013). Nation state and cosmopolitan identity in a postmodern world of globalization / Nacionalinė valstybė ir kosmopolitinis identitetas postmoderniajame globalizacijos pasaulyje. Creativity Studies, 6(2), 132-148. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.813413
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
352
PDF Downloads
143
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.