Share:


Phenomenology of happiness and ethics: from Aristotle to Duns Scotus and E. Lévinas / Laimės ir etikos fenomenologija: nuo Aristotelio iki Dunso Škoto ir E. Lévino

    Nerijus Čepulis Affiliation

Abstract

In this paper I focus on the most problematic aspects of Aristotelian notion of happiness and ethics. Aristotelian ethics and the Greek wisdom on the whole strove for being, completeness and totality. Such thinking and its total attempt to achieve being, especialy rational being, that often became ideological violence, nowadays is receiving more and more incredulity and criticism. The schoolman of the 13th century Duns Scotus already stated such notions of happiness and ethics that required otherness with its radical transcendence. Also the phenomenologist of the 20th century Emmanuel Lévinas criticizes the Western view of humanity. The total(itarian) consciousness and any systematization in Lévinas’ alternative thinking are ruptured by the ideas of infinity and the other that enable to think otherwise, and outside of being.


Santrauka


Šiame straipsnyje, atsispiriant nuo Aristotelio laimės sąvokos, siekiama kritiškai apmąstyti klasikinę graikiškąją etikos sampratą. Aristotelio etika, o ir graikiškojoje ontologijoje įsišaknijusi (iš)mintis visada siekė apimti, išbaigti ir imanentiškai suvokti būties visumą. Toks vyraujančia tradicija tapęs mąstymas, pagrįstas conatus essendi ir dažnai neišvengiantis tapti ideologine prievarta, šiandien sulaukia vis daugiau nepasitikėjimo ir kritikos. Ir ne tik šiandien. Jau XIII a. scholastas Dunsas Škotas mąstė apie minėtos laimės ir etikos sampratos alternatyvą, kuri reikalauja kitybės idėjos, nurodančios į tai, kas absoliučiai transcenduoja mąstantįjį subjektą. Taip pat ir XX a. fenomenologas Emmanuelis Lévinas savo kritiką nukreipia į vakarietiškąją ontocentrinę pasaulėvoką ir iš jos išplaukiančią žmogiškumo sampratą. Totalią, sisteminančią ir neišvengiamai totalitarinę sąmonę Lévino alternatyviojoje fenomenologijoje „praplėšia“ begalybės ir kitybės idėjos, padedančios mąstyti kitaip ir anapus buvimo.


Reikšminiai žodžiai: AristotelisDunsas ŠkotaslaimėLévinastranscendencija

Keyword : Aristotle, Duns Scotus, happiness, Lévinas, transcendence

How to Cite
Čepulis, N. (2012). Phenomenology of happiness and ethics: from Aristotle to Duns Scotus and E. Lévinas / Laimės ir etikos fenomenologija: nuo Aristotelio iki Dunso Škoto ir E. Lévino. Creativity Studies, 5(2), 82-92. https://doi.org/10.3846/20297475.2012.702693
Published in Issue
Dec 19, 2012
Abstract Views
207
PDF Downloads
147