Share:


The problems and solutions to development of state mediation system: phenomenological aspects / Nacionalinės mediacijos sistemos kūrimo problemos ir sprendimai: fenomenologiniai aspektai

    Ligita Landzmane Affiliation

Abstract

Research methods based on phenomenological approach in the field of management can help to create a meaningful theoretical framework and guidelines for the needs of improving the management. The article deals with the phenomenological approach in the context of the problem solving of institutionalization process of mediation. Although the work has presented the phenomenon of specific Latvian experience, the used methodology and the results are possible to use also for understanding and solving mediation system problems in other countries.


Santrauka


Vadovaujantis fenomenologiniu požiūriu pagrįstais tyrimais vadybos mokslo srityje, galima sukurti prasmingus teorinius principus ir nurodymus, reikalingus vadybai tobulinti įvairiose jos srityse. Šiame darbe fenomenologinio požiūrio galimybės nagrinėjamos mediacijos institucionalizacijos proceso kūrimo metu kylančių problemų sprendimo kontekste. Nors šiame straipsnyje pristatomas specifinis Latvijos ekspertų patirties fenomenas, tačiau jam tirti taikoma metodologija ir rezultatais gali būti naudojamasi ir kitose šalyse formuojant supratimą ir sprendžiant mediacijos sistemos problemas.


Reikšminiai žodžiai: konfliktasmediacijavadybavalstybės valdymasvisuomenėfenomenologinis požiūris

Keyword : conflict, government, interpretative phenomenological analysis, management, mediation, society

How to Cite
Landzmane, L. (2012). The problems and solutions to development of state mediation system: phenomenological aspects / Nacionalinės mediacijos sistemos kūrimo problemos ir sprendimai: fenomenologiniai aspektai. Creativity Studies, 5(2), 115-127. https://doi.org/10.3846/20297475.2012.671192
Published in Issue
Dec 19, 2012
Abstract Views
241
PDF Downloads
95