Share:


The concept of “impossible communities“ in the perspective of expenditure and ecstasy / „Neįmanomų bendruomenių“ samprata švaistymo ir ekstazės perspektyvoje

    Alexander Sautkin Affiliation

Abstract

The article is devoted to the analysis of “impossible community”. The author describes some variants of this socially-philosophical model, in particular, heterogeneous society of Georges Bataille, Vyacheslav Ivanovich Ivanov's mysterial community and imaginary community of the zombies (as an image of pop culture). The article considers orientation of modern philosophy on “direct communication” which resists discourse, language, rationality, production. Life in an “impossible society” is impossible, however, some thinkers persistently design it as radical alternative to work, utility and calculation. It is a question of paradoxical communities, from which the objectivization mechanisms (first of all, language and production) are eliminated.


Santrauka


Straipsnis skirtas „neįmanomos bendruomenės“ analizei. Autorius aprašo tam tikrus šio socialiai filosofinio modelio variantus, ypač George'o Bataille'aus heterogenišką visuomenę, Vyacheslavo Ivanovichiaus Ivanovo misterinę bendruomenę ir įsivaizduojamą zombių bendruomenę (kaip popkultūros įvaizdį). Straipsnyje nagrinėjama moderniosios filosofijos orientacija į „tiesioginę komunikaciją“, besipriešinančią diskursui, kalbai, racionalumui, gamybai. Nors gyvenimas „neįmanomoje visuomenėje” yra neįmanomas, tačiau, kad ir kaip būtų, kai kurie mąstytojai atkakliai projektuoja jį kaip radikalią alternatyvą darbui, naudai ir kalkuliacijai. Tai paradoksalių bendruomenių, kuriose panaikinti objektyvizacijos mechanizmai (visų pirma kalba ir gamyba), klausimas.


Reikšminiai žodžiai: visuomenės panaikinimasekstazėdionisiškosios misterijostiesioginė komunikacijaneįmanoma bendruomenėgyvasis mirusysisneproduktyvus švaistymas

Keyword : cancellation of society, ecstasy, dionysic mysteries, direct communication, impossible community, heterogeneous society, living dead, unproductive expenditure

How to Cite
Sautkin, A. (2012). The concept of “impossible communities“ in the perspective of expenditure and ecstasy / „Neįmanomų bendruomenių“ samprata švaistymo ir ekstazės perspektyvoje. Creativity Studies, 5(2), 145-153. https://doi.org/10.3846/20297475.2012.702692
Published in Issue
Dec 19, 2012
Abstract Views
226
PDF Downloads
104