Share:


Promoting competitiveness in creative industries: changes and trends of Lithuanian film industry in 21st century / Verslumo skatinimas kūrybinėse industrijose: pokyčiai ir tendencijos Lietuvos kino industrijoje XXI amžiuje

    Tomas Mitkus Affiliation
    ; Vaida Nedzinskaitė-Mitkė Affiliation

Abstract

This article is a continuation of a 2011 publication about the Lithuanian film industry that examined the cultural and economic aspects of the Lithuanian film industry’s national and global situation and developments in the 21st century. The authors review changes in the political, legal, tax, and other circumstances in 2011–2014 that led to qualitative changes in the film industry over the last four years. The authors conducted quantitative research in order to properly evaluate the symbolic and cultural national film industry output level. The survey data is analyzed and compared with survey data from the previous year.

 

Santrauka

Šis straipsnis yra 2011 metų publikacijos apie Lietuvos kino industriją tęsinys. Kultūriniu ir ekonominiu aspektu straipsnyje nagrinėjama Lietuvos kino industrijos padėtis ir kitimas nacionaliniame XXI amžiuje. Autoriai apžvelgia 2011–2014 metų pakitusias politines, teisines, mokestines ir kitas aplinkybes, kurios lėmė kokybinius kino industrijos pokyčius per praėjusius ketverius metus. Siekdami tinkamai įvertinti simbolinį ir kultūrinį nacionalinės kino industrijos produkcijos lygį, autoriai atliko kiekybinį tyrimą. Apklausos duomenys analizuojami ir lyginami su ankstesnių jų metų apklausos duomenimis.

 

Reikšminiai žodžiai: kūrybinės industrijoskino industrijaglobalizacijalietuviškasis kinaskino filmai


First published online: 13 Jan 2017


Keyword : creative industries, film industry, globalization, Lithuanian cinema, movies

How to Cite
Mitkus, T., & Nedzinskaitė-Mitkė, V. (2017). Promoting competitiveness in creative industries: changes and trends of Lithuanian film industry in 21st century / Verslumo skatinimas kūrybinėse industrijose: pokyčiai ir tendencijos Lietuvos kino industrijoje XXI amžiuje. Creativity Studies, 10(1), 14-25. https://doi.org/10.3846/23450479.2016.1207719
Published in Issue
Jul 3, 2017
Abstract Views
303
PDF Downloads
304
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.