Share:


Selective realism versus individual realism for scientific creativity / Selektyvusis realizmas versus individualusis mokslinio kūrybingumo realizmas

    Seungbae Park Affiliation

Abstract

Individual realism asserts that our best scientific theories are (approximately) true. In contrast, selective realism asserts that only the stable posits of our best scientific theories are true. Hence, individual realism recommends that we accept more of what our best scientific theories say about the world than selective realism does. The more scientists believe what their theories say about the world, the more they are motivated to exercise their imaginations and think up new theories and experiments. Therefore, individual realism better fosters scientific creativity than selective realism.


Santrauka


Remiantis individualiuoju realizmu, mūsų geriausios mokslinės teorijos yra (tikėtinai) teisingos. Remiantis selektyviuoju realizmu, priešingai, tik nekintami mūsų geriausių mokslinių teorijų pagrindai yra teisingi. Taigi individualusis realizmas pataria labiau sutikti su tuo, ką apie pasaulį teigia mūsų geriausios mokslinės teorijos, o ne selektyvusis realizmas. Kuo labiau mokslininkai įsitikinę dėl to, ką jų teorijos sako apie pasaulį, tuo labiau jie yra motyvuoti patikrinti savo vaizdinius bei permąstyti naujas teorijas ir eksperimentus. Todėl individualusis realizmas mokslinį kūrybingumą skatina kur kas labiau nei selektyvusis realizmas.


Reikšminiai žodžiai: kūrybingumas, individualusis realizmas, motyvacija, pesimistinė indukcija,selektyvusis realizmas

Keyword : creativity, individual realism, motivation, pessimistic induction, selective realism

How to Cite
Park, S. (2017). Selective realism versus individual realism for scientific creativity / Selektyvusis realizmas versus individualusis mokslinio kūrybingumo realizmas. Creativity Studies, 10(1), 97-107. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1335655
Published in Issue
Jul 3, 2017
Abstract Views
297
PDF Downloads
212
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.