Share:


Cities in Central-Eastern Europe in the theory of multiculturalism / Vidurio-rytų Europos miestai daugiakultūriškumo teorijoje

    Andrzej Sadowski Affiliation

Abstract

The article presents the painting of cities of Central and Eastern Europe in perspective of theory of multiculturalism. Laid on Eastern civilization borderland cities are culturally heterogeneous. At present, “heterogeneous city” in perspective of theory of multiculturalism includes at least several transitional categories (subcategories), such as: culturally diverse city, pluralist city or multicultural city. The author believes, that using such concepts and many others ought to be related to the possibility to refer to a coherent theory which needs to be formulated – a theory of multiculturalism. Theory of multiculturalism is, in fact, a theory of a state and an advanced integration process in a society being culturally diverse. Multicultural city is the one which is prepared to welcome multicultural society willing to live and work there, in structural, organizational and intellectual terms. In conclusions author suggests that the communities and local authorities of the cities being the subject of the research ought to face the necessity to accept great challenges aimed at constructing multicultural environment in their cities.


Santrauka


Straipsnyje piešiamas Vidurio ir Rytų Europos miestų paveikslas daugiakultūriškumo teorijos perspektyvoje. Rytų civilizacijos paribio miestai yra kultūriškai heterogeniški. Nūdien ,,heterogeniškas miestas‘‘ daugiakultūriškumo teorijos perspektyvoje apima mažiausiai keletą skirtingų tarpinių kategorijų (subkategorijų), tokių kaip kultūriškai skirtingas miestas, pliuralistinis miestas ir daugiakultūris miestas. Autorius tiki, kad tokių ir daugelio kitų konceptų vartojimas turėtų būti susietas su galimybe nurodyti nuoseklią teoriją, kuri turi būti suformuluota – su daugiakultūriškumo teorija. Iš tikrųjų ši teorija yra valstybės ir pažangaus integracijos proceso kultūriškai skirtingoje visuomenėje teorija. Daugiakultūris miestas – tai toks miestas, kuris pasirengęs sveikinti daugiakultūrę visuomenę, tikintis ten gyventi ir dirbti struktūrine, organizacine ir intelektualine prasmėmis. Išvadose autorius teigia, kad miesto bendruomenės ir vietinės valdžios kaip tyrimo subjektas turėtų būti neatsiejamas nuo būtinybės priimti didžiulius iššūkius, siekiant konstruoti daugiakultūres aplinkas miestuose.


Reikšminiai žodžiai: paribyscivilizacijos paribyskultūrinis skirtingumasdaugiakultūrinis miestasdaugiakultūriškumas


First published online: 11 Jan 2012

Keyword : borderland, civilizational borderland, cultural diversity, multicultural city, multiculturalism

How to Cite
Sadowski, A. (2011). Cities in Central-Eastern Europe in the theory of multiculturalism / Vidurio-rytų Europos miestai daugiakultūriškumo teorijoje. Creativity Studies, 4(2), 113-121. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.631047
Published in Issue
Dec 31, 2011
Abstract Views
218
PDF Downloads
91
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.