Share:


Relation between creativity and planned regulation in the process of shaping urban skyline / Santykis tarp kūrybiškumo ir planuojamo reguliatyvumo miesto panoramos apipavidalinimo procese

    Ivana Lukić Affiliation

Abstract

The subject matter of this paper belongs to multidisciplinary field consisted primary of urbanism and a part of it – urban design, as well as architecture and other fields, like aesthetics, psychology and economy, which supplement certain standpoints. Urban skyline of cities or large parts of the cities, as urban macro-images, are considered in relation to the nature of their origin – self-generated or being effect of the plan, through phenomenon of visual experience and application of new technologies on facades. The question is which ratio of creativity and planned regulation is optimal in the process of creating visually concur- rent urban skylines. If planned solution of total macro-image is done well, the answer is: all regulations should be kept and creativity has no limits. In other cases, it is necessary to establish flexible scope of regulations, so that single elements of urban skyline could be realized in balance between limitations and desired result.


Santrauka


Šio straipsnio tema priklauso daugiadiscipliniam laukui, iš esmės sudarytam iš urbanizmo ir urbanistinio dizaino kaip jo dalies, o taip pat iš architektūros ir kitų sričių, tokių kaip estetika, psichologija ir ekonomika, papildančių pagrindinius šio tyrimo atskaitos taškus. Miestų ar didžiųjų jų dalių panorama kaip makro urbanistiniai vaizdai čia tiriami santykyje su jų kilme ir pobūdžiu – iškilę patys savaime ar kaip planavimo rezultatas, kaip vizualiosios patirties fenomenas ar naujų fasado technologijų taikymas. Keliamas klausimas, koks kūrybiškumo ir planuojamo reguliatyvumo santykis yra optimalus, kuriant vizualiąsias miesto panoramas? Jei visa apimančio makrovaizdo suplanuotas sprendimas yra teisingas, tai atsakymas peršasi būtent toks: gali būti taikomas bet koks reguliatyvumas, o kūrybiškumas yra beribis. Visais kitais atvejais būtina steigti lanksčius reguliatyvumus, kad paskiri miesto panoramos elementai galėtų būti realizuoti apribojimų ir siekiamo rezultato, nepažeidžiant šios pusiausvyros.


Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumasmiesto panoramamiesto panoramos reguliatyvumas


First published online: 11 Jan 2012

Keyword : creativity, urban skyline, regulation of urban skyline

How to Cite
Lukić, I. (2011). Relation between creativity and planned regulation in the process of shaping urban skyline / Santykis tarp kūrybiškumo ir planuojamo reguliatyvumo miesto panoramos apipavidalinimo procese. Creativity Studies, 4(2), 131-149. https://doi.org/10.3846/20290187.2011.633245
Published in Issue
Dec 31, 2011
Abstract Views
197
PDF Downloads
391
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.