Share:


PECreativity | people economy city: the case of London as a proactive investigation tool

    Giuliana Bonifati Affiliation

Abstract

The current historical context is characterised by a significant change in the economic and social fields that have led to the development of the economy of creativity and knowledge. This condition has laid the basis for the rise of a new social class. This radical change in the productive paradigm has started a series of modifications to urban spaces, setting in place a rooted change in the fabric of the city.The objective of this paper is to understand and interpret the nature of the changes under way and to investigate how what occurred in economic and social fields influenced the processes of urban regeneration. Starting from a theoretical background it will examine the concept of creativity applied to economics and social sciences. Secondly, by identifying the urban environment of London as a case study, it will analyze single cases that will show the root of these practices within urban spaces. The purpose of it will be verified by the possibility of building urban transformation strategies that use creativity as the tool of change.

Article in English.


PECreativity | žmonių ekonomikos miestas: Londono kaip iniciatyviojo tyrimo priemonės atvejis

Santrauka

Dabartinį istorinį kontekstą apibūdina reikšmingos ekonominių ir socialinių sričių permainos, nutiesusios kelią kūrybiškumo ir žinių ekonomikos plėtrai. Ši sąlyga suformavo pagrindą iškilti naujai socialinei klasei. Šis radikalus produktyvios paradigmos pokytis lėmė daugelio miesto erdvių modifikacijų pradžią, įtvirtinant įsišaknijusią permainą miesto struktūroje. Šio straipsnio tikslas – suprasti ir interpretuoti vykstančių permainų pobūdį, ištirti ekonomikos ir socialinių sričių permainų įtaką miestų atgaivinimo procesams. Pradedant teoriniu pagrindu tiriamas kūrybiškumo konceptas, taikomas ekonomikai ir socialiniams mokslams. Antra, identifikuojant tyrimo atvejo Londono aplinką, analizuojami paskiri atvejai, atskleidžiantys šių praktikų miesto erdvėse pagrindus. Straipsnio tikslas – patikrinti galimybę sukurti miesto transformavimo strategijas, kurių atveju kūrybiškumas pasitelkiamas kaip permainos priemonė.

Reikšminiai žodžiai: kūrybinis miestas, kūrybos ekonomika, kūrybos procesas, kūrybos visuomenė, kūrybiškumas, miestų projektavimas, miesto studijos.

Keyword : creative city, creative economy, creative process, creative society, creativity, urban design, urban studies

How to Cite
Bonifati, G. (2018). PECreativity | people economy city: the case of London as a proactive investigation tool. Creativity Studies, 11(1), 142-151. https://doi.org/10.3846/cs.2018.5505
Published in Issue
Sep 26, 2018
Abstract Views
516
PDF Downloads
262
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bonomi, A. (2010). La città che sente e pensa: Creatività e piattaforme produttive nella città infinita. Milano: Mondadori Electa.

Comunian, R. (2011). Rethinking the creative city: the role of complexity, networks and interactions in the urban creative economy. Urban Studies, 48(6), 1157-1179. https://doi.org/10.1177/0042098010370626

Freeman, A. (2010). London’s creative workforce: 2009 update. GLAEconomics: Working Paper 40. London: Greater London Authority.

Howkins, J. (2001). The creative economy: how people make money from ideas. London, Penguin.Jacobs, J. (1969). Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane. Torino: Einaudi.

Landry, Ch. (2008). The creative city: a toolkit for urban innovators. London and Sterling, VA: Earthscan.

Lee, N., & Drever, E. (2012). The creative industries, creative occupations and innovation in London. European Planning Studies, 21(12), 1977-1997. https://doi.org/10.1080/09654313.2012.722969

mccrindle. (2015). Social media and narcissism. Retrieved from http://mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/social-media-and-narcissism

Martins, J. (2015). The extended workplace in a creative cluster: exploring space(s) of digital work in Silicon roundabout. Journal of Urban Design, 20(1), 125-145. https://doi.org/10.1080/13574809.2014.972349

Moretti, E. (2016). Il neolavoro: La creatività è il vero capitale. La creatività è il vero capitale. Le fabbriche si spostano o si svuotano: Conoscenza e talento generano reddito. Corriere della Sera, Domenica 21(Febbraio 2016), 54-55.

Pratt, A. C. (2006). Advertising and creativity, a governance approach: a case study of creative agencies in London. Environment and Planning A: Economy and Space, 38(10), 1883-1899. https://doi.org/10.1068/a38261

Pratt, A. C. (2009). Urban regeneration: from the arts “feel good” factor to the cultural economy. A case study of Hoxton, London. Urban Studies, 46(5-8), 1041-1061. https://doi.org/10.1177/0042098009103854

Schwab, k. (2016). The fourth industrial revolution. Cologny/Geneva: World Economic Forum.

Sunley, P., Pinch, S., Reimer, S., & Macmillen, J. (2008). Innovation in a creative production system: the case of design. Journal of Economic Geography, 8(5), 675-698. Retrieved from http://www.techcitymap.com/index.html#/