Share:


Searchings after the cognitive centre (the case of Belarus)

    Valery Yevarouski Affiliation

Abstract

The article presents the comparative analysis of the process of construction of a new cultural space with its specific history and its cognitive geography, securing a firm, which foots the intrinsic centre. Belarusian cognitive map in particular and the Eastern European one in general have their own specifics of a description of social reality. Particularly, philosophical discourse is usually used here as a main way of interaction between subject and social reality.


First of all, the presentation aims at an investigation of the emergence of the Belarusian cognitive center through the writings of national intellectual history. This article intends to present the conceptual analysis of our recent attempts to re‐conceptualize and to line up the contemporary Belarusian national space with related “big picture” of Belarusian thought.


Tyrinėjimai pagal kognityvinį centrą (Baltarusijos atvejis)


Santrauka


Straipsnyje pristatoma naujos kultūrinės erdvės konstravimo proceso komparatyvistinė analizė ir kognityvinė geografija, įtvirtinant ir apsaugant jai būdingą vidinį centrą. Baltarusijos kognityvinis žemėlapis konkrečiai ir Rytų Europos žemėlapis apskritai pasižymi specifiniu socialinės realybės atvaizdavimu. Filosofinis diskursas šiuo atveju paprastai pasitelkiamas kaip pagrindinis subjekto ir socialinės realybės sąveikavimo būdas. 


Straipsnio tikslas – pirma, pristatyti Baltarusijos kognityvinio centro iškilimą per nacionalinės intelektualiosios istorijos rašymą. Antra, aptarti nūdienių pastangų iš naujo konceptualizuoti ir apibrėžti Baltarusijos nacionalinę erdvę bei su ja susijusio baltarusiškosios minties „didžiojo paveikslo“ analizę.


Reikšminiai žodžiai: Baltarusijos kognityvinis žemelapiskognityvine geografijaRytų Europos regionalizmastautinės minties genealogijameditatyvinis mastymasBaltarusijos intelektualioji istorijametodologinio pliuralizmo principasdaugiakultūriškumasrevoliuciniai demokratairomantinis nacionalizmas

Keyword : Belarusian cognitive map, cognitive geography, East European regionalism, genealogy of the national thought, meditative thinking, intellectual history of Belarus, principle of the methodological pluralism, multiculturalism, revolutionary democrats, romantic nationalism

How to Cite
Yevarouski, V. (2010). Searchings after the cognitive centre (the case of Belarus). Creativity Studies, 3(1), 15-27. https://doi.org/10.3846/limes.2010.02
Published in Issue
Oct 14, 2010
Abstract Views
231
PDF Downloads
154
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.