Share:


About the notion of identity

    Arto Mutanen Affiliation

Abstract

The notion of identity has been used in many different situations: we have, for example, the notions of national identity, regional identity, professional or vocational identity, personal identity, etc. Identity is an identity of something, and the identity occurs in a concrete environment. The identity consists of natural and cultural properties. Constitution of identity is bridge building between the two kinds of factors. For example, national identity is a construction of natural and cultural factors. The construction is done by human beings. This is a general structure of the notion of identity: identity is human construction.


Apie tapatybės sąvoką


Santrauka


Tapatybės sąvoka vartojama daugeliu skirtingų atvejų. Pavyzdžiui, turime tautinės tapatybės, regioninės tapatybės, profesinės tapatybės ar asmeninės tapatybės sąvokas. Tapatybė – tai ko nors tapatybė; ji susiformuoja konkrečioje aplinkoje. Tapatybė susidaro iš natūralių ir kultūrinių ypatumų. Tapatybės steigtis yra tiltas tarp dviejų rūšių veiksnių. Tarkime, tautinė tapatybė yra minėtų natūralių ir kultūrinių veiksnių konstruktas. Tapatybes konstruoja patys žmonės. Bendroji tapatybės sąvokos struktūra yra tokia: tapatybė – tai žmogiškasis konstruktas.


Reikšminiai žodžiai: tautinė tapatybė, nacionalinė kalba, tapatybės sąvoka, asmeninė
tapatybė, regioninė tapatybė

Keyword : national identity, national language, notion of identity, personal identity, regional identity

How to Cite
Mutanen, A. (2010). About the notion of identity. Creativity Studies, 3(1), 28-38. https://doi.org/10.3846/limes.2010.03
Published in Issue
Oct 14, 2010
Abstract Views
266
PDF Downloads
133
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.