Share:


Between the east and the west: The penetration of contemporary Islam into Poland

    Daniel Boćkowski Affiliation

Abstract

The internet is one of the fastest developing media of today. It is through the internet that Islamic ideas spread throughout the world on a level that has never been reported before. Internet portals and web‐sites containing information about Muslim religion and culture can be accessed from the furthest corners of the world. They popularize Islam which for ages seemed to have been attributed exclusively to the Middle East, Northern Africa and South‐East Asia. Poland is located on the Islam's expansion route and takes an extremely important, if not strategic, position. Due to the position of the Catholic religion in our country, the development of Islam in Poland (an increasing number of converts) appears to be a fundamental factor in the growth of the Muslim world. Many believers do not conceal the fact that they dream of the European caliphate, which is an important step in the restoration of the world caliphate. “Religious fundamentalism” of Polish people, according to many Muslim clergymen and political activists, guarantees that Islamic believers obtained in our country as opposed to converts from the “lay West”, will be as active and religiously engaged as the believers of the Roman Catholic Church. Thus, in the following paper on the penetration of contemporary Islam into Poland, I will focus on this most dynamic instrument of the expansion of the Islamic world.


Tarp rytų ir vakarų: šiuolaikinio islamo skvarba į Lenkiją


Santrauka


Mūsų dienomis internetas yra viena sparčiausiai plėtojamų medijų. Dėl interneto įtakos islamo idėjos po pasaulį pasklido taip plačiai, kaip dar niekada anksčiau. Informacija apie musulmonų religiją ir kultūrą pateikiama interneto portaluose ir svetainėse, gali būti pasiekiama atokiausiuose pasaulio kampeliuose. Interneto portalai ir svetainės populiarina islamą, kuris per amžius atrodė gyvuojąs tik Vidurio Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Pietryčių Azijoje. Lenkija yra viename iš svarbiausių ar net strateginių islamo plėtros kelių. Dėl katalikybės pozicijų šalyje islamo plėtra Lenkijoje (daugėjant konvertitų), atrodo, yra pamatinis musulmonų gausėjimo veiksnys. Daug tikinčiųjų neslepia svajojantys apie europietiškąjį kalifatą, kuris būtų svarbus žingsnis atkuriant pasaulio kalifatą. Anot daugelio musulmonų dvasininkų ir politinių aktyvistų, lenkų „religinis fundamentalizmas“ užtikrina islamo išpažinėjams kitokį vaidmenį nei atsivertėliams Vakaruose: jie bus tokie pat aktyvūs ir religingi kaip ir Romos katalikai. Taigi straipsnyje, skirtame apmąstyti šiuolaikinio islamo plėtrą į Lenkiją, nagrinėjama dinamiškiausia islamo ekspansijos priemonė.


Reikšminiai žodžiai: fundamentalizmas, islamas, musulmonų interneto svetainės Lenkijoje, Lenkijos musulmonai, totoriai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : fundamentalism, Islam, Islam in Poland, Muslim Internet sites in Poland, Polish Muslims, Polish Tatars

How to Cite
Boćkowski, D. (2009). Between the east and the west: The penetration of contemporary Islam into Poland. Creativity Studies, 2(1), 39-47. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2009.1.39-47
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
205
PDF Downloads
157