Share:


Ethnic identity in contemporary research perspectives: Various ways to read a society

Abstract

Nationality, ethnicity, ethnic minorities, ethnic identity, borderland, etc. ‐ all these concepts have been essential in a long tradition of research concerning sociology of nation or sociology of borderland. However, none of them is understood in one definite way ‐ it is, partly, the result of different kinds of experience on particular continents or in different periods in history, but it also results from the fact that sociology itself has not worked out one paradigm. The aim of this paper is to present certain problems that the researcher might be coping with as well as show new certain theoretical possibilities.


Etninis tapatumas šiuolaikinių tyrinėjimų perspektyvoje: įvairūs būdai aiškinti visuomenę


Santrauka


Nacionalumas, etniškumas, etninės mažumos, pasienio ruožai – visos šios sąvokos yra esmingai svarbios giliai sociologinių tyrinėjimų tradicijai ir pasienio ruožų sociologijai. Nepaisant to, vargu ar bent vieną iš jų būtų paprasta aiškiai apibrėžti. Iš dalies taip yra dėl neredukuojamos viena į kitą skirtinguose kontinentuose ir skirtingomis istorinėmis epochomis atsirandančių patirčių įvairovės, iš dalies dėl to, kad pati sociologija nepateikia bent vienos konkrečios paradigmos. Šiame straipsnyje siekiama pristatyti pagrindines šiuolaikiniams tyrinėtojams kylančias problemas ir aptarti naujas teorines galimybes.


Reikšminiai žodžiai: pasienio ruožas, etninis tapatumas, etninės mažumos, etniškumas, nacionalumas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : borderland, ethnic identity, ethnic minorities, ethnicity, nationality

How to Cite
Bieńkowska-Ptasznik, M. (2008). Ethnic identity in contemporary research perspectives: Various ways to read a society. Creativity Studies, 1(1), 75-87. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.75-87
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
208
PDF Downloads
101