Share:


What comes after the nation? Possible scenarios of postnationalism in central Eastern Europe (the case of Lithuania)

    Virginijus Savukynas Affiliation

Abstract

The article analyses possible transformations of nationalism in contemporary Lithuania. The author argues that two forces influence the national identity. On the one hand, local identities have been strengthening. Currently, an attempt to revive / create a Samogitian identity based on certain political goals is rather visible in Lithuania. On the other hand, an opposite process can also be observed: it is a wish to revive a region corresponding to the boundaries of the Grand Duchy of Lithuania. The article concludes that due to globalization processes national identity receives pressure both from the “above” and “below”, i.e. alternative identity models are being offered in relation to either local identities or regional identities covering several states.


Kas seka po tautos? Galimi postnacionalizmo scenarijai vidurio rytų Europoje (Lietuvos atvejis)


Santrauka


Apmąstomos galimos nacionalizmo transformacijos šiuolaikinėje Lietuvoje. Teigiama, kad Lietuvos tautinei tapatybei didžiausią įtaką turi du veiksniai. Viena vertus, vis stiprėjant vietinėms tapatybėms, pastebimos pastangos atkurti arba sukurti žemaičių tapatybę, kuri turėtų tvirtą politinį pagrindą. Kita vertus, pastebimas ir priešingas procesas: siekiama atkurti tą regioną, kuris atitiktų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ribas. Galiausiai straipsnio autorius prieina prie išvados, kad dėl tam tikrų globalizacijos procesų įtakos tautinė tapatybė patiria „spaudimą“ tiek iš „viršaus“, tiek ir iš „apačios“, t. y. alternatyvūs jos tapatybės modeliai neišvengiamai susiejami arba su vietinėmis, arba su regioninėmis tapatybėmis, dėl to nunyksta joms būdingi saviti bruožai.


Reikšminiai žodžiai: regiono konstravimas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, vietinės tapatybės, tautinė tapatybė, nacionalizmas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : the construction of a region, the Grand Duchy of Lithuania, local identities, national identity, nationalism

How to Cite
Savukynas, V. (2008). What comes after the nation? Possible scenarios of postnationalism in central Eastern Europe (the case of Lithuania). Creativity Studies, 1(2), 113-123. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.113-123
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
201
PDF Downloads
119