Share:


National and European identity

    Ferenc L. Lendvai Affiliation

Abstract

According to a generally accepted conception, members of a nation foster their national identity through assorting their memories of the past, elaborating and preserving their symbols collectively. We have to look for the original unity forming the basis of national unity either in the cohesive force of common origin and residence, or in the self‐conscious contracts of the individuals, or in both. The European Union as such does not have sovereignty; those of the Member States overrule its legislative and executive institutions. Perhaps we can speak about the European Union as a community on a cultural basis. This will raise the question of multiculturalism. Recently an interesting polemic has been developing on the concept and role of Leitkultur. In antiquity the Imperium Romanum, in the Middle Ages the Republica Christiana seem to have been the multicultural forerunners of the European Union.


Tautinis ir europietiškasis tapatumas


Santrauka


Remdamasis bendrąja nuostata, esą savasis tautinis tapatumas yra puoselėjamas, saugant prisiminimus apie praeitį ir tobulinant jų bendruosius simbolius, straipsnio autorius pabrėžia vienos ar kitos tautos narių vienybės paieškų būtinybę. Būtent ji turėtų tapti tautinio tapatumo pagrindu, pabrėžiant istorinių tautos šaknų ir gyvenamojo arealo bei sąmoningo tautiečių bendra(darbia)vimo svarbą. Europos Sąjunga, straipsnio autoriaus teigimu, nėra suvereni, ir tik tam tikroms jos narėms lyderėms priklauso įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji institucijos. Todėl galbūt galima kalbėti apie Europos Sąjungą kaip apie bendruomenę, vienijamą tos pačios europietiškosios kultūros. Taip kyla multikultūralizmo klausimas. Ypač įdomi polemika šiuolaikinėje Europoje plėtojama, pasak straipsnio autoriaus, Leitkultur sampratos ir vaidmens klausimu. Europos Sąjungos pirmtakėmis lyg ir galima laikyti senovės Romos imperiją ir viduramžiškąją Krikščioniškąją Respubliką. Jos abi turėjo vadinamąją Leitkultur ir lingua franca. Dabar nežinoma, kokia lingua franca padėtų išspręsti itin sudėtingas komunikacijos Europoje problemas. Leitkultur pagrindą Europos kontinente visgi turėtų sudaryti senosios europietiškosios politikos ir kultūros tradicijos.


Reikšminiai žodžiai: kultūra, Leitkultur, tauta, suverenitetas, valstybė, sąjunga.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : culture, Leitkultur, nation, sovereignty, state, union

How to Cite
Lendvai, F. L. (2008). National and European identity. Creativity Studies, 1(2), 124-130. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.124-130
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
261
PDF Downloads
102