Share:


The images of time in the epoch of multiculturalism

    Ina Nalivaika Affiliation

Abstract

The article is devoted to the comprehension of the connection between the idea and practice of multiculturalism and images of time that define the identity of classical cultural models. To answer the question about the perspectives and the limits of multiculturalism as new form of pluralism, it is necessary to examine the origins of the idea of plurality in Western culture. This idea occurs to be deeply connected with the specific movement of subjectivation and the mode of time‐experience that defines the ontological basis of the Self. The specific feature of European mode of apprehension of the time is its visual character. The vivid call of the epoch of multiculturalism is the need for transformation of indefinite plurality into real diversity. It demands new ontology based on refusal from visual approach to time and on transition “eidetic” one into “existential”.


Laiko įvaizdžiai multikultūralizmo epochoje


Santrauka


Apmąstomas multikultūralizmo ir laiko įvaizdžių, apibrėžiančių klasikinių kultūrinių modelių tapatumą, idėjos ir praktikos santykis. Siekiant aptarti multikultūralizmo kaip naujos pliuralizmo formos perspektyvas ir ribas, būtina išsiaiškinti pliuralumo kaip idėjos kilmę Vakarų kultūroje. Ši idėja yra itin glaudžiai susijusi su tam tikra subjektyvacija ir laiko patirtimi, neatsiejama nuo tapatybės ontologinio pagrindo. Skiriamasis europietiškojo laiko suvokimo bruožas yra pastangos jį vizualiai charakterizuoti. Multikultūralizmo epochoje neribotas pliuralumas transformuojasi į tam tikrą skirtingumą. Tam reikia naujos ontologijos, kuria remiantis būtų galima atsisakyti vizualaus požiūrio į laiką ir taip pereiti nuo jo „eidetinės“ prie „egzistencinės“ traktuotės.


Reikšminiai žodžiai: skirtingumas, laiko įvaizdžiai, multikultūralizmas, įvairumas, pliuralumas, laikas, subjektyvacija, subjektyvumas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : diversity, images of time, multiculturalism, multiplicity, plurality, time, subjectivation, subjectivity

How to Cite
Nalivaika, I. (2008). The images of time in the epoch of multiculturalism. Creativity Studies, 1(2), 131-138. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.131-138
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
224
PDF Downloads
78