Share:


The cultural‐historical memory of the grand Duchy of Lithuania as an expression of national identity and as a cultural capital facilitating Integration into the European Union

    Antanas Andrijauskas Affiliation

Abstract

The object of the article is the duality of the cultural‐historical memory of the Grand Duchy of Lithuania between the worlds of the Latin West and the Byzantine Slavic East, strongly affected the historical memory and mentality of the Lithuanian nation and shaped many of the forms of cultural and national self‐identification, forms which are historically changing and characteristic for a border culture. After concisely discussing various aspects of the cultural history of the GDL, that have strongly affected Lithuanian historical memory, it is possible to state that homogeneity was alien for Lithuanian culture, which had insinuated itself between the Latin West and the Byzantine East and which, from the first century of the appearance of the state, was distinguished by a heterogeneous cultural orientation with diverse directions.


LDK kultūrinė istorinė atmintis kaip tautinio tapatumo išraiška ir kultūrinis kapitalas, integruojantis į Europos sąjungą


Santrauka


Straipsnyje analizuojama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinė istorinė atmintis kaip ypač svarbus veiksnys, veikiantis lietuvių mentalitetą ir tautinio tapatumo sampratą, integruojantis į Europos Sąjungą. Straipsnio autorius parodo, kad įvairių geopolitinių galios centrų poveikis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumui paliko pėdsakus lietuvių tautos mentaliteto formavimuisi istorinėje atmintyje. Ne visada aiškiai fiksuojama ankstesnė lotyniškosios Vakarų ir stačiatikiškosios Rusios civilizacijų nesantaikos linija, Lietuvos valdovams priėmus krikščionybę, persikėlė į jos teritoriją, kuri reiškėsi kaip latentine forma gyvuojantis šalies politinį gyvenimą ir gyventojų mentalitetą, jų kultūrines orientacijas destabilizuojantis veiksnys. Šis skilimas per visą LDK gyvavimo laiką taip ir nebuvo įveiktas ir išliko lietuvių mentalitete, veikdamas net dabartines jų kultūrines orientacijas.


Reikšminiai žodžiai: kultūrinis kapitalas, kultūrinė istorinė atmintis, europietizacija, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, atmintis, tautinis tapatumas


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : cultural capital, cultural-historical memory, Europeanization, Grand Duchy of Lithuania, memory, national identity

How to Cite
Andrijauskas, A. (2008). The cultural‐historical memory of the grand Duchy of Lithuania as an expression of national identity and as a cultural capital facilitating Integration into the European Union. Creativity Studies, 1(2), 160-171. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.1.160-171
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
224
PDF Downloads
94