[1]
Sakalauskaitė, E. 2015. Augmented reality as means of travel – when picture changes the place / Augmentuotoji erdvė kaip kelionės priemonė, kai vaizdas keičia vietą. Creativity Studies. 8, 2 (Oct. 2015), 95-102. DOI:https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1052107.