(1)
Lavrinec, J. Urban Scenography: Emotional and Bodily Experience / Miesto Scenografija: Kūniškas Ir Emocinis Patyrimas. CS 2013, 6, 21-31.