(1)
Enxing, J. Authentic Compassion? O. Toscani’s Outrageous Campaigns: an Ethic-Esthetical Inquiry from a theologian’s Perspective / Autentiškas Gailestis? Įžeidžiančios O. Toscani Kampanijos: Etinis-Estetinis tyrinėjimas Iš Teologo Perspektyvos. CS 2013, 6, 46-63.