(1)
Černevičiūtė, J. Mapping Vilnius As Creative City / Vilniaus Kaip kūrybinio Miesto žemėlapio kontūrai. CS 2011, 4, 89-100.