(1)
Yankov, I. Trauma and Narrative Fetishism As the Source for Creativity in the Urban Space / Trauma Ir Naratyvinis fetišizmas Kaip kūrybingumo šaltinis Miesto erdvėje. CS 2011, 4, 122-130.