Sakalauskaitė, E. (2015). Augmented reality as means of travel – when picture changes the place / Augmentuotoji erdvė kaip kelionės priemonė, kai vaizdas keičia vietą. Creativity Studies, 8(2), 95-102. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1052107