Lavrinec, J. (2013). Urban scenography: emotional and bodily experience / Miesto scenografija: kūniškas ir emocinis patyrimas. Creativity Studies, 6(1), 21-31. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.808453