Žaltauskaitė, V., & Žiūrienė, R. (2013). Concerning a flowery tablecloth and the computer-aided analysis of a 19th-century photographic image / Apie gėlėtą staltiesę ir XIX amžiaus fotografijos kompiuterinę vaizdo analizę. Creativity Studies, 6(1), 64-84. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.808450