Kvašinskaitė, R. (2013). International conference “phenomenological perspectives on cultural change and environmental challenges” / Socialinių pokyčių ir aplinkos iššūkių fenomenologinės perspektyvos. Creativity Studies, 6(1), 85-90. https://doi.org/10.3846/20297475.2013.761747